ติดตั้งท่อไอเสียพักกลางท่อใบพัดแคปซูล และชุดMufller Kit