ติดตั้งท่อไอเสียสแตนเลส ท่อใบพัดแคปซูลและหม้อพักสแตนเลส304