ติดตั้งท่อไอเสียสแตนเลส เฮดเดอร์ ท่อใบพัดและแคปซูล