ติดตั้งแคตตาไลติค หม้อพักกลางเดิม ท่อใบพัดแคปซูล และหม้อพักท้ายสแตนเลส