Mufflers ท่อพักเก็บเสียง

      ในระบบ ท่อไอเสีย จะมีไอเสียที่เกิดจากการคายออก หลังจากการเผาไหม้ มันยังคงมีความดันที่สูงกว่าความดันบรรยากาศมาก ถ้าปล่อยออกไป โดยตรงจะทำให้ก๊าซพิษไอเสีย ใน ท่อไอเสีย เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้มีเสียงดังอย่างมาก เพราะฉะนั้นถ้า ท่อไอเสีย นี้ มีการระบายออกได้ยาก ท่อไอเสีย จะค่อยๆลดความดันลง และเมื่อปล่อย ไอเสีย ออกสู่อากาศความดันจาก ท่อไอเสีย จะเหลือใกล้เคียงกับความดันบรรยากาศ ท่อพักเก็บเสียง ทำหน้าที่ลดเสียงดังให้เบาลงได้ แต่ความหน้าที่หลักของ ท่อพักเก็บเสียง นี้คือ ต้องการให้ไอเสียออกได้ยาก และก่อทำให้เกิด แรงดันกลับใน ท่อไอเสีย (Back Pressure) ท่อพักเก็บเสียง จึงเป็นส่วนสำคัญของ ท่อไอเสีย
     ท่อพักเก็บเสียง มักจะผุกร่อนได้ง่าย เนื่องจากน้ำเป็นมูลเหตุสำคัญ น้ำอาจจะอยู่ทั้งภายใน ท่อไอเสีย และ ภายนอก ท่อไอเสีย น้ำจากภายนอกนั้นจะเกิดเนื่องจากความชื้นในอากาศ น้ำฝนหรือน้ำจากพื้นถนนก็ได้ น้ำจะทำให้ ท่อไอเสีย เกิดสนิมได้ง่าย ซึ่งทำให้ ท่อพักเก็บเสียง และ ท่อไอเสีย ผุ แต่อย่างไรก็ดี น้ำจากภายนอกเป็นสาเหตุให้ ท่อพักเก็บเสียง ผุน้อยเหลือเกิน น้ำที่เกิดขึ้นจากภายใน ท่อไอเสีย เป็นสาเหตุใหญ่ที่จะทำให้ ท่อพักเก็บเสียง เกิดการผุกร่อน น้ำจากภายในนี้เกิดเกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมันเอง โดยจำนวนน้ำมัน 1 แกลลอน เมื่อเผาไหม้แล้วจะทำให้เกิดน้ำภายใน ท่อไอเสีย อีก 1 แกลลอน แต่ตอนที่เครื่องร้อนนั้นน้ำจะอยู่ในรูปแบบของไอ ซึ่งจะออกมาพร้อมกับควันไอเสีย แต่เมื่อเครื่องเย็น ไอน้ำจะกลั่นตัวกลายเป็นน้ำทำให้เกิดสนิมใน ท่อพักเก็บเสียง โดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่ทำงานในช่วงสั้นๆ หรือรถที่จอดทิ้งไว้เป็นเวลานานๆ เมื่อเครื่องยนต์ยังไม่ร้อนพอ น้ำจะกลั่นตัวและขังอยู่ภายใน ท่อพักเก็บเสียง อย่างรวดเร็ว 
     เมื่อ ท่อไอเสีย เกิดการผุกร่อนหรือมีอาการรั่วแล้วควรระวังให้มาก เพราะเมื่อใดที่ส่วนผสมไม่ถูกต้อง หรือ ปรับ Carburettor ไม่ถูกหรือเครื่องยนต์สึกหรอมากแล้ว จะทำให้การเผาไหม้ไม่หมดจด เกิดก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อชีวิต ถ้ามีจำนวนมาก และอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศรีษะหรือทำให้เกิดการตัดสินใจผิดพลาด มีจำนวนน้อยในเครื่องปรับอากาศ ก๊าซไอเสียรั่วไหลเข้าไปภายในรถได้ จะเกิดอันตรายมาก เพราะจำนวนอากาศในห้องโดยสารถูกถ่ายเทออกได้ยาก

  • ท่อพัก
    ท่อพักสแตนเลสคุณภาพสูง (AISI 304)

  • ท่อพัก
    ทำหน้าที่เก็บเสียงและกำลังไอเสีย

  • ท่อพัก
    ท่อพักตรงรุ่นมาตรฐาน